Våre tjenester

ArkitektTJENESTER

MesterKonsult kan bistå med arkitekttjenester.
Vi har erfaring med alt fra mindre tilbygg og rehabilitering, til eneboliger og feltutvikling.
Her er noe av det vi tilbyr:

 • Mulighetsstudier
 • Skisse-/ salgstegninger
 • Byggemeldingstegninger
 • Situasjonsplaner
 • Terrengprofiler
 • Sol og skyggestudier

Ansvarlig søker

MesterKonsult har lang erfaring som ansvarlig søker og kjenner de fleste kommuner i Trøndelag svært godt. Vi kan bistå med alt fra små byggesøknader for endring av bæresystem til større feltutbygginger.

 • Byggesøknad
 • Dispensasjonssøknad
 • Fradelingssøknad

IngeniørTJENESTER

MesterKonsult kan bistå med ingeniørtjenester.
Her er noe av det vi tilbyr:

 • Energirådgivning mot Enovas støtteordning for oppgradering av bygningskroppen
 • Kostnadsoverslag av bolig
 • Kalkyler av små og større prosjekter
 • Detaljprosjektering/Arbeidstegninger
 • Dimensjonering av tre- og stålkonstruksjoner
 • Fundamentberegninger
 • Stabilitetskontroll av boliger i tre
 • Ansvarlig for konstruksjonssikkerhet klasse 1.