Tjenester

Arkitekt

MesterKonsult tilbyr følgende arkitekttjenester:

 • Forprosjekt/Mulighetsstudie
 • Skissetegninger
 • Byggemeldingstegninger
 • Situasjonsplan
 • Terrengprofiler
 • Sol og skyggekart
Ansvarlig søker

MesterKonsult tilbyr følgende som ansvarlig søker:

 • Byggesøknad
 • Fradelingssøknad
 • Søknad om seksjonering
Ingeniør

MesterKonsult tilbyr følgende ingeniørtjenester:

 • Energirådgivning
 • Kostnadsoverslag
 • Kalkyler
 • Fundamentplaner
 • Monteringstegninger plan
 • Snitt
 • Bjelkelagsplan med precutlister
 • Våtromstegninger
 • Dør-/vindusskjema
 • Dimensjonering av tre og stål
 • Stabilitetsberegninger av bygninger i tre
 • Detaljering