MesterKonsult AS ble stiftet i Mars 2019

MesterKonsult er et rådgivende ingeniørforetak med mange års erfaring fra alle faser i byggeprosessen. 
Vi leverer ingeniørtjenester til både private og profesjonelle aktører i byggebransjen. 

Vi tar oppdrag innen byggemeldingstegninger, arbeidstegninger, byggesøknader, kalkulasjon, energirådgivning, trykktesting, byggeledelse/prosjektledelse og uavhengig kontroll til både små og større prosjekter.
Du finner mer informasjon om tjenestene vi tilbyr under fanen Tjenester i toppmenyen.


Daglig leder
Stian Ervik
stian@mesterkonsult.no
+47 907 78 104

Fagområder:
Byggesak
Energirådgivning
Prosjektingeniør
Stig-Are Lillemo
stig@mesterkonsult.no
+47 926 13 424

Fagområder:
Byggemeldingstegninger
Arbeidstegninger
Kalkulasjon

Prosjektingeniør
Jan Erik Åsen
jan@mesterkonsult.no
+47 951 33 190

Fagområder:
Byggesak
Kalkulasjon
Trykktesting
Uavhengig kontroll
Prosjektingeniør
Trygve Gustavsen
trygve@mesterkonsult.no
+47 932 87 155

Fagområder:
Byggemeldingstegninger
Arbeidstegninger
Trykktesting
Uavhengig kontroll