Ansvarlig søker

Som ansvarlig søker er vi tiltakshavers representant overfor kommunen, og har ansvar for at byggesøknaden inneholder nødvendige opplysninger for at kommunen skal kunne ta stilling til om tiltaket er i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller iht plan og bygningsloven.

Ansvarlig søker samler inn nødvendig dokumentasjon som tegninger, beskrivelser og offentlige uttalelser som grunnlag for byggesøknad. Ansvarlig søker kommuniserer med Byggesakskontoret og besvarer eventuelle spørsmål eller krav om ytterligere dokumentasjon og sørger for at søknadsprosessen følges korrekt.

Ansvarlig søker følger prosessen fra nabovarsel til ferdigattest.

MesterKonsult AS har sentral godkjenning som Ansvarlig søker.

Stian Ervik – Daglig leder

Send oss en henvendelse

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Fint om du laster opp tegninger, skisser eller annen dokumentasjon som er relevant til henvendelsen.