Ingeniørtjenester

Vi står klar til å bistå deg med blant annet energirådgivning, mengdeberegning, kostnadsoverslag, kalkyler, dimensjonering, fundamentberegninger og arbeidstegninger.

MesterKonsult har to Enova-godkjente energirådgivere. Som energirådgiver hjelper vi deg med å identifisere energieffektive løsninger for boligen din som oppfyller Enovas krav til støtteordning for oppgradering av bygningskroppen.

Er du maler eller murer og ønsker å bruke tiden din på byggeplass, kan vi være behjelpelig med mengdeberegninger eller kalkyler som du kan bruke som grunnlag for tilbud til kunden.

Vi tilbyr kostnadsoverslag og kalkyler som sikrer et strukturert og godt budsjettert prosjekt.

MesterKonsult kan være ansvarlig for konstruksjonssikkerhet i klasse 1.
Vi dimensjonerer tre- og stålkonstruksjoner og beskriver enkle betongkonstruksjoner.
Vi gjennomfører stabilitetskontroll av bygninger i tre, og utarbeider arbeidstegninger med byggdetaljer som grunnlag for trygg utførelse.

Vi kan tilby skreddersydde løsninger som passer til dine spesifikke behov. 
Ta kontakt så finner vi ut hvordan vi kan bidra til å realisere ditt prosjekt på en best mulig måte.

MesterKonsult har sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 1.

Send oss en henvendelse

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Fint om du laster opp tegninger, skisser eller annen dokumentasjon som er relevant til henvendelsen.
Stig-Are Lillemo – Prosjektingeniør
Trygve Gustavsen – Prosjektingeniør
Bjørnar Smevoll – Prosjektingeniør