MesterKonsult siden 2019
MesterKonsult er et rådgivende ingeniørforetak.
Våre ansatte har tilsammen over 30 års erfaring fra alle faser i byggeprosessen.
Vi leverer ingeniørtjenester til både private og profesjonelle kunder.
Vår hovednisje er eneboliger, flermannsboliger, rekkehus og fritidsboliger.

Vi kan hjelpe med tegninger, budsjett og søknader til både små og større prosjekter.