A – Generelt

Alle priser er inkl. mva.

Timepris

Timepris ingeniør

1.150,-


B – Byggesøknad

Alle priser er inkl. mva.

Nabovarsler

Utsending av nabovarsel til berørte naboer

Pris på forespørsel


Ett trinns søknad

Ett trinns søknad, tiltaksklasse 1

Pris på forespørsel


Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse, tiltaksklasse 1

Pris på forespørsel


Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse, tiltaksklasse 1

Pris på forespørsel


Hjelp til utfylling av søknad om fradeling av grunneiendom

Søknad om fradeling – en parsell (forutsatt at byggesøknad omsøkes paralellt)

Pris på forespørsel


Tillegg per ekstra parsell

Pris på forespørsel


Kommentar til nabomerknader

Kompleksitetsnivå 1

Pris på forespørsel


Kompleksitetsnivå 2

Pris på forespørsel


Dispensasjonssøknad

Kompleksitetsnivå 1

Pris på forespørsel


Kompleksitetsnivå 2

Pris på forespørsel


Kompleksitetsnivå 3

Pris på forespørsel


Andre søknader

Søknad om endring av gitt tillatelse

Etter medgått tid


Søknad om midlertidig brukstillatelse

Etter medgått tid


Søknad om ferdigattest

Etter medgått tid


C – Kalkulasjon

Alle priser er inkl. mva.


Kostnadskalkylen inneholder følgende rapporter:

 • Materialliste med byggevarer
 • Timeverk fordelt på faser i byggeperioden
 • Timeverksrapport med detaljert beskrivelse
 • Beskrivelse av leveransen som er kalkulert
 • Oversikt over prosjektpriser og rigg/drift
 • Vi kan også påta oss å innhente anbud fra underentreprenører

NB! Nøyaktigheten på våre kalkyler avhenger av kvaliteten på tegningsgrunnlaget kalkylen er basert på.

Prosjektkalkyle

Pris på forespørsel


D – Tegninger (DAK)

Alle priser er inkl. mva.

Byggemeldingstegninger

Følgende materiell/arbeid inngår normalt i byggemeldingstegninger :

 • Plantegninger i målestokk 1:100
 • Snittegninger i målestokk 1:100
 • Fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Situasjonsplan i målestokk 1:200/1:500
 • Energiberegning av boligen (TEK-sjekk)
 • Lysfaktorberegning

Skissetegninger/Byggemeldingstegninger

Pris på forespørsel


Arbeidstegninger

Når tegningsgrunnlag er utarbeidet av andre enn MesterKonsult må vi modellere tiltaket før vi kan utarbeide 1:50 tegninger.
Dette utføres etter medgått tid og kommer i tillegg til priser nedenfor.


Grunnmurstegning/Fundamentplan

Pris på forespørsel


Plantegning

Pris på forespørsel


Snittegning

Pris på forespørsel


Bjelkelagstegning med precutliste

Pris på forespørsel


Våtromstegning

Pris på forespørsel


Statiske beregninger

Pris på forespørsel


Koordinering av prosjektering fra flere fag

Etter medgått tid


Detaljer

Etter medgått tid


E – Uavhengig kontroll

Alle priser er inkl. mva.

MesterKonsult utfører uavhengig kontroll av våtrom og bygningstetthet i tiltaksklasse 1


Uavhengig kontroll av enebolig

Pris på forespørsel

Uavhengig kontroll av leiligheter

Pris på forespørsel

F – Trykktest og thermografering

Alle priser er inkl. mva.

MesterKonsult utfører tetthetsmåling og thermografering av boliger, småhus og leiligheter.


Trykktest pr. enhet

Pris på forespørsel

Thermografering av luftlekkasjer

Etter medgått tid