A – Generelt

Alle priser er inkl. mva.

Timepris

Timepris ingeniør

1.125,-


B – Byggesøknad

Alle priser er inkl. mva.

Nabovarsler

Utsending av nabovarsel til berørte naboer

Fra 2.750,-


Ett trinns søknad

Ett trinns søknad, tiltaksklasse 1

Fra 15.400,-


Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse, tiltaksklasse 1

Fra 11.000,-


Søknad om igangsettingstillatelse

Søknad om igangsettingstillatelse, tiltaksklasse 1

Fra 7.700,-


Hjelp til utfylling av søknad om fradeling av grunneiendom

Søknad om fradeling – en parsell (forutsatt at byggesøknad omsøkes paralellt)

Fra 9.350,-


Tillegg per ekstra parsell

Fra 2.200,-


Kommentar til nabomerknader

Kompleksitetsnivå 1

Fra 3.850,-


Kompleksitetsnivå 2

Fra 7.700,-


Dispensasjonssøknad

Kompleksitetsnivå 1

Fra 6.600,-


Kompleksitetsnivå 2

Fra 12.100,-


Kompleksitetsnivå 3

Fra 16.500,-


Andre søknader

Søknad om endring av gitt tillatelse

Etter medgått tid


Søknad om midlertidig brukstillatelse

Fra 1.650,-


Søknad om ferdigattest

Fra 1.650,-


C – Kalkulasjon

Alle priser er inkl. mva.


Kostnadskalkylen inneholder følgende rapporter:

 • Budsjettrapport fordelt på kostnadskontoer
 • Timeverksrapport med detaljert beskrivelse
 • Beskrivelse av leveransen
 • Milepæloversikt for fremdrift
 • Oversikt over prosjektpriser og produktvalg
 • Ferdig utfylt tilbudsbrev (hvis vi har fått dette tilsendt)
 • Vi kan også påta oss å innhente tilbud fra andre fag

Kostnadskalkyler

Mengdeberegning og kostnadskalkyle etter tilsendte tegninger

Pris på forespørsel


Materiallister for bestilling

Materiallister med avrops- og fremdriftsplan basert på tidligere kalkyle

4.200,-


Materiallister med avrops- og fremdriftsplan basert på tilsendte tegninger

Pris på forespørsel


D – Tegninger (DAK)

Alle priser er inkl. mva.

Byggemeldingstegninger

Følgende materiell/arbeid inngår i byggemeldingstegninger :

 • Plantegninger i målestokk 1:100
 • Snittegninger i målestokk 1:100
 • Fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Visualisering av bolig i 3D
 • BimX modell for orientering i 3D
 • Situasjonsplan i målestokk 1:200/1:500
 • Energiberegning av boligen (TEK-sjekk)
 • Lysfaktorberegning

Gruppe 1 – Mindre bolig med liten kompleksitet – en revisjon inkludert

20.000 – 30.000,-


Gruppe 2 – Bolig med normal størrelse og kompleksitet
– en revisjon inkludert

30.000 – 40.000,-


Gruppe 3 – Større bolig og/eller bolig med større kompleksitet
– en revisjon inkludert

Pris på forespørsel


Andre små og store tiltak

Pris på forespørsel


Detaljprosjektering/Arbeidstegninger

Når tegningsgrunnlag er utarbeidet av andre enn MesterKonsult må vi modellere tiltaket før vi kan utarbeide 1:50 tegninger.
Dette utføres etter medgått tid og kommer i tillegg til priser nedenfor.


Grunnmurstegning/Fundamentplan

Fra 11.600,-


Plantegning

Fra 8.200,-


Snittegning

Fra 5.450,-


Bjelkelagstegning med precutliste

Fra 9.750,-


Våtromstegning

1.600,-


Statiske beregninger

Fra 5.200,-


Koordinering av prosjektering fra flere fag

Etter medgått tid


Detaljer

Etter medgått tid