Tømrerkalkyle

MesterKonsult har lang erfaring med kalkulasjon både som kalkyleansvarlig i ferdighusbransjen og kalkulasjon hos entreprenør. Vi bruker markedets beste verktøy for kalkyler i vårt segment og kan derfor utarbeide svært gode rapporter med både estimerte kostnader, timeforbruk og fortjeneste. Timeverkene er sortert på faser og aktiviteter i byggeprosessen som gjør det enkelt å utarbeide fremdriftsplaner. Dette kan vi selvfølgelig også bistå med. Har dere en standard tilbudsmal dere bruker, kan vi implementere denne i vårt system slik at den er forhåndsutfylt når dere mottar kalkylen. Dette får ned tiden du bruker på kontoret for å utarbeide tilbud, slik at du kan være på byggeplassen og produsere.

Her er eksempler på et kostnadsoverslag vi leverer innen 2 virkedager:

Her er eksempel på kalkyle fra MesterKonsult:


Materialberegning / Bestillingsliste

Våre kalkyler er forberedt for materialbestilling. Når vi har utarbeidet kalkylen tidligere må vi kun gjøre eventuelle tilpasninger av endringer i leveransen før vi kan utarbeide bestillingslister. Våre bestillingslister kan grupperes og sorteres på mange ulike måter. Vi har utarbeidet en avropsplan som varene sorteres etter. På den måten er det enkelt for deg som byggmester å sende forhåndsbestilling og enkelt for basen på byggeplassen å avrope materialer når han trenger dem. Dette er spesielt gunstig på trange tomter med liten lagringsplass.
Vi kan selvfølgelig utarbeide bestillingslister også uten at det foreligger kalkyle fra tidligere.