Ansvarlig søker

De fleste prosjekter er avhengige av en eller flere godkjenninger for å kunne realiseres. Et tiltaks mulighet for å bli godkjent bør alltid vurderes på et tidlig tidspunkt, slik at man unngår å bruke tid og ressurser på å arbeide med noe som ikke vil kunne bygges. Disse vurderingene vil ofte være mer komplekse enn hva man tenker, og mange blir overrasket i sitt første møte med byråkratiet.

MesterKonsult har kompetanse på de fleste typer søknader knyttet til bygg og eiendom, har god dialog med kommunene i landsdelen, og er en erfaren rådgiver og søker. Denne kunnskapen bruker vi aktivt både i prosjektene vi selv tegner, og der vi bistår kunder med rene søknadsprosesser.

Det er slik at det i svært mange tilfeller er det behov for dispensasjoner fra bestemmelser, lovverk eller krav. Dispensasjonssøknader krever en spesiell form for argumentasjon, kjennskap til område, og tidligere vedtak samt forståelse av prosess og relevant juss. I saker hvor det er behov for en eller flere dispensasjoner, vil utfallet av dispensasjonssaken avgjøre hele prosjektets videre fremtid. Man bør derfor legge nødvendig innsats i denne delen av prosessen. MesterKonsult har lang erfaring med forskjellige typer dispensasjonssøknader.