Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende skal sørge for at prosjekteringen av tiltaket er i samsvar med lover og forskrifter. Ansvarlig prosjekterende har også ansvaret for å prosjektere nødvendige sikringstiltak på tomt og eventuelt fellesareal. Å være «prosjekterende» betyr å være den eller de som tegner, beskriver eller beregner et bygge- eller anleggsprosjekt. Det er lovbestemmelse om ansvarlig prosjekterende i pbl § 23-5. Oppgavene for ansvarlig prosjekterende er nærmere presisert i SAK § 12-3.
De ansvarlig prosjekterende skal avgi samsvarserklæringer med bekreftelse på at prosjekteringen er gjort i samsvar med lov og forskrift.

MesterKonsult utfører byggteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1.

Hva inngår normalt i leveransen fra MesterKonsult?

 • Målsatt grunnmurstegning og fundamentplan
 • Målsatte plantegninger
 • Målsatte snitt
 • Bjelkelagplaner
 • Våtromstegninger
 • Detaljer
 • Dimensjonering av bæresystem
 • Dør-/vindusskjema
 • Romskjema
 • Koordinering med andre fag
 • Evt. 3D utsnitt for bedre forståelse av løsninger

Her er ett eksempel på prosjektering du får av MesterKonsult: