Ansvarlig prosjekterende

Ansvarlig prosjekterende skal sørge for at prosjekteringen av tiltaket er i samsvar med lover og forskrifter. Ansvarlig prosjekterende har også ansvaret for å prosjektere nødvendige sikringstiltak på tomt og eventuelt fellesareal. Å være «prosjekterende» betyr å være den eller de som tegner, beskriver eller beregner et bygge- eller anleggsprosjekt. Det er lovbestemmelse om ansvarlig prosjekterende i pbl § 23-5. Oppgavene for ansvarlig prosjekterende er nærmere presisert i SAK § 12-3.
De ansvarlig prosjekterende skal avgi samsvarserklæringer med bekreftelse på at prosjekteringen er gjort i samsvar med lov og forskrift.

MesterKonsult utfører byggteknisk prosjektering i tiltaksklasse 1.

Hva inngår normalt i leveransen fra MesterKonsult?

  • Målsatt grunnmurstegning og fundamentplan
  • Målsatte plantegninger
  • Målsatte snitt
  • Bjelkelagplaner
  • Våtromstegninger
  • Detaljer
  • Dimensjonering
  • Romskjema
  • Koordinering med andre fag
  • Evt. 3D utsnitt for bedre forståelse av løsninger